MONCHOIX WHITE CERAMIC SPOON

White ceramic spoon  
3.75" x 0.75"